Nekad nepadodies!

Projekts „Vasaras pēdiņas nākotnei” 2011.gadā

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu ir noslēgusi Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto apakšprojektu „Vasaras pēdiņas nākotnei” (līgums Nr. 2010.CH04/mic-148/06), kas paredzēja rīkot 14 dienu ilgu rehabilitācijas semināru maziem bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem.

Seminārs tika īstenots Rīgas jūras līča krastā - Jūrmalā, Vaivaros. Laikā no 2011.gada 7.jūlija līdz 14.jūlijam seminārā piedalījās 20 mazie bērni ar saviem pavadoņiem, bet no 14.jūlija līdz 24 jūlijam semināru apmeklēja 30 lielie bērni ar kustību traucējumiem.
Visi semināra dalībnieki drošā un draudzīgā vidē ir:

  • piedalījušies fizioterapijas, hidroterapija, vizuālās mākslas un mūzikas terapijas nodarbībās u.c. nodarbībās un tādējādi uzlabojuši savu veselības stāvokli un ieguvuši iemaņas tālākam darbam ar sevi;
  • saņēmuši speciālistu, tostarp ārstu konsultācijas un ieteikumus, ko var izmantot, lai nodarboties ar sevi patstāvīgi un regulāri, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa ietekmi uz pašsajūtu un veselības stāvoklis;
  • uzzinājuši par jaunākajām sociālās aprūpes iespējām, jaunākajām medicīnas un sociālās rehabilitācijas metodēm, kuras sadarbībā ar vietējo speciālistu var ieviest savā ikdienas aprūpē, kā arī neskaidrību gadījumā ir iespēja sazināties ar seminārā iepazītajiem speciālistiem, lai saņemtu papildus konsultācijas un atbalstu klātienē vai attālināti.
  • iesaistījušies radošajās darbnīcās u.c. kopējās aktivitātēs apguvuši jaunas radošās un sociālās iemaņas, tādējādi kļūstot sabiedriskāki, atvērtāki un patstāvīgāki;
  • guvuši daudz jaunu iespaidu, pozitīvu emociju un atraduši jaunus draugus, ar kuriem var tikties un sazināties arī pēc semināra.

Mazos semināra dalībniekus apciemoja kampaņas “Nemēslo mežā!” galvenais varonis Cūkmens, kas dalībniekus iepazīstināja ar iespējām samazināt atkritumu daudzumu Latvijā un ļāva ieraudzīt nevajadzīgo sadzīves lietu “otrās dzīves” potenciālu.

Lielajiem semināra dalībniekiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus uz rehabilitācijas velosipēdiem, kas ir speciāli piemēroti personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Apakšprojektu finansēja Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija pa programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem".

Sagatavoja: Ilze Kenne, 29460606, ilzekenne@e-apollo.lv .

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies