Nekad nepadodies!

Noslēgusies vasaras rehabilitācijas programma

Noslēgusies vasaras rehabilitācijas programma

PRESES REL ĪZE

 

No 27. j ūlija līdz 2. augustam trīsdesmit bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem piedalījās vasaras intensīvās rehabilitācijas programmā. Tās ietvaros notika piesātināts rehabilitācijas pasākumu kurss, lai uzlabotu bērnu un jauniešu fiziskās prasmes, psiholoģisko stāvokli un sociālās iemaņas. Programmas dalībniekiem tika nodrošinātas regulāras nodarbības ar fizioterapeitu, hidroterapija, psiholoģiskā atbalsta grupas, mākslas nodarbības un saliedējoši pasākumi. Vasaras rehabilitācijas programmas dalībnieki uzsver, ka tā bija interesanta, patīkama un lietderīga, vienlaikus atzīmējot, ka šādi pasākumi ir ļoti svarīgi ne tikai fiziskā stāvokļa atvieglošanai, bet arī tādēļ, ka var satikt bērnus un jauniešus ar līdzīgām problēmām, atrast draugus un labi pavadīt laiku.

Intens īvo Vasaras rehabilitācijas programmu „Solis uz sauli” īstenoja Biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem. To atbalstīja VAS Latvijas valsts meži, A/S Latvijas gāze, Latvijas bērnu fonds, SIA NP Foods, SIA Rūjienas saldējums, LESTER IZMPEX (PTY) LTD filiāle „Centrum”.

Biedr ība „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” ir nevalstiska organizācija, kas jau 15 gadus apvieno aktīvus vecākus, kuru bērniem ir dažāda veida kustību ierobežojumi. Biedrība meklē finansējumu un rīko dažādus pasākumus bērnu un jauniešu rehabilitācijai un sociālajai integrācijai.

Papildus inform ācija:

Ilze Kenne, valdes priekšs ēdētāja

Biedr ība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem

T ālrunis: 29460606, e-pasts info@kustibutraucejumi.lv

www.kustibutraucejumi.lv

 

 

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies