Nekad nepadodies!

Pasākums - „Ziemassvētki-2016”

13.01.2017.


Pasākums - „Ziemassvētki-2016”

   – kultūras un sociālās integrācijas pasākums bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm Latvijas Leļļu teātrī, Ziemassvētkos.

2017. gada 7. janvārī biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” sadarbībā ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu - „Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros”-, Latvijas Leļļu teātri un citiem atbalstītājiem sarūpēja  bērniem ar invaliditāti kustību un garīgas attīstības traucējumiem un ģimenes locekļiem  jauku Ziemassvētku-2016 pasākumu.
Ziemassvētku-2016 pasākumā  piedalījās 308 personas(150 bērni ar invaliditāti un  ģimenes locekļi). 

Dalībniekiem bija iespēja jauki kopā vakaru  apgūt, uzlabot dažādas prasmes – uzdrīkstēties, vērot, piedalīties, atbalstīt, uzzināt, sajust, novērtēt komunicēt un radīt.
  
1. Radošajās darbnīcās bērni paši izgatavoja jaukus rotājumus, ko atvadoties no pasākuma, ņēma līdzi par piemiņu.
Šajā aktivitātē tika uzlabotas un trenētas dažādas maņu orgānu koordinācijas spējas, apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, dota iespēja radoši pašapliecināties.


2. Bērni noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi „Pelnrušķīte”.
Šajā aktivitātē tiks veicināta uzdrīkstēšanās apmeklēt publiskus sabiedriskus pasākumus un apgūta uzvedības kultūra tajos.

3. Savstarpējā komunikācija.
Šajā aktivitātē tiek veicināta vēlme komunicēties, aktivizēta informācijas, emociju un pieredzes apmaiņa, aktualizēta savstarpējas cieņas izpratne.

Projekts „Ziemassvētki-2016” nodrošināja iespēju mērķauditorijas ģimenēm pieejamā vidē un atbilstoši spējām piedalīties audzinošā, izglītojošā un terapeitiskā kultūras pasākumā, kas bagātināja viņu emocionālo un sociālo pieredzi, veicināja savstarpējās komunikācijas attīstību, rosināja, mācīja izprast sevi un citus, vienlaikus dinamiski attīstot sociālās integrācijas procesu.


Projekta „Ziemassvētki-2016” pasākums Latvijas Leļļu teātrī veicināja bērnu un jauniešu izpratni par ģimeni kā vērtību. Savukārt ģimenes tika iedrošinātas apmeklēt publiskus kultūras pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā un mazinot sociālo atstumtību.
  
Bildes no Ziemassvētku - 2016 pasākuma skatīt turpinājumā.   
  
Informāciju sagatavoja: Ilze Kenne, ilzekenne@e-apollo.lv, tālr. 29460606

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies