Nekad nepadodies!

Projekts “Redzēt plašāk, varēt vairāk!”

Tiks īstenota inovatīva multidisciplināra sociālās rehabilitācijas programma bērniem un jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem, izmantojot modernās tehnoloģijas, lai nodrošinātu veiksmīgu personības veidošanos, celtu indivīdu pašapziņu, spēju pieņemt un pārvaldīt savu ķermeni, tādējādi nodrošinot sekmīgu jauniešu integrāciju sociālajā vidē.

Programmā darbosies gan bērni, gan jau pilngadību sasnieguši jaunieši no 10-29 gadiem, kam ir liegta iespēja saņemt citu palīdzību, jo juridiski viņi ir pieaugušie.

 

Programma veidota, lai tā būtu pievilcīga mērķauditorijai – projekta norisē tiks izmantotas modernās tehnoloģijas un jauniešus motivējoši elementi. Plāns nosacīti veidots trīs daļās – labākai ķermeņa pārvaldīšanai tiks izmantots fizisko prasmju treniņš, lietojot biofeedback (atgriezeniskās saites) tehnoloģiju (fizisko nodarbību laikā muskuļiem tiek piestiprināti speciāli elektrodi, kas dod signālu datorsistēmai, kura monitorā vizuāli reģistrē muskuļu darbību. Vizualizāciju var veikt ar grafiku, attēlu, animācijas palīdzību). Lai celtu pašapziņu, apzinātos psiholoģiskos resursus, notiks psiholoģiskā atbalsta grupas. Savukārt, lai iegūtās prasmes uzreiz pielietotu, vienlaikus trenējot jauniešu atbildību, paškontroli un palīdzētu viņiem regulāri novērtēt savas spējas, tiks organizētas fotografēšanas iemaņu apguves nodarbības, kas veicinās bērnu, jauniešu integrāciju sociālajā vidē un kuru ietvaros tiks izveidota labāko fotogrāfiju izstāde. Izstāde vienlaikus būs arī nozīmīgs inovatīvās multidisciplinārās sociālās integrācijas programmas noslēgums, kur programmas dalībnieki varēs radoši parādīt sociālās rehabilitācijas programmas laikā iegūtās prasmes un izstādi NVO namā varēs apmeklēt daudzi interesenti.

 

Veiksmīgi tuvojās noslēgumam projekts “Redzēt plašāk, varēt vairāk!”
Ar semināru 2018. gada 10. novembrī NVO namā esam beiguši Rīgas domes Sabiedrības integrācijas programmas finansētā projekta “Redzēt plašāk, varēt vairāk!” īstenošanu.

Projekta laikā no marta 20 bērni un jaunieši ar invaliditāti - kustību traucējumiem mācījās paplašināt savu fizisko un psiholoģisko spēju robežas, apmeklējot vingrošanas nodarbības ar biofeedback (atgriezeniskās saites) tehnoloģiju, piedaloties psiholoģiskā atbalsta grupās un fotomākslas nodarbībās.


Par projekta kulmināciju kļuva projekta dalībnieku FOTO darbu izstāde, kuru interesenti var apmeklēt  NVO namā Ieriķu iela 43A no 8. līdz 30. novembrim.
Projekta rezultāti ir apkopoti informatīvā materiālā, kas būs pieejams sociālajiem darbiniekiem, ārstniecības personām un citiem interesentiem.

 

 

Projekta vadītāja Ilze Kenne 29460606                                       

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma.

 

 

 

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies