Nekad nepadodies!

Projekts “Es vēlos un varu!”

Uzsākam īstenot projektu “Es vēlos un varu!” No 2018. gada 1. septembra uzsākam īstenot projektu “Es vēlos un varu!”, kura laikā tiks īstenota inovatīva multidisciplināra sociālās rehabilitācijas programma bērniem un jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem, izmantojot modernās tehnoloģijas, lai nodrošinātu spēju pieņemt un pārvaldīt savu ķermeni, celtu pašapziņu un veiksmīgu personības veidošanos, tādējādi sekmējot jauniešu integrāciju sociālajā vidē.

Programma veidota, lai tā būtu pievilcīga mērķauditorijai – projekta norisē tiks izmantotas modernās tehnoloģijas un jauniešus motivējoši elementi.

Plāns nosacīti veidots trīs daļās –

 • labākai ķermeņa pārvaldīšanai tiks izmantots fizisko prasmju treniņš, lietojot biofeedback (atgriezeniskās saites) tehnoloģiju (fizisko nodarbību laikā muskuļiem tiek piestiprināti speciāli elektrodi, kas dod signālu datorsistēmai, kura monitorā vizuāli reģistrē muskuļu darbību. Vizualizāciju var veikt ar grafiku, attēlu, animācijas palīdzību);

 • lai celtu pašapziņu, apzinātos psiholoģiskos resursus, lai izprastu savu ķermeni, funkcionālās spējas un vajadzības, notiks psiholoģiskā atbalsta grupas, stila un uzvedības kultūras sabiedrībā lekcijas nodarbības, kā arī lekcijas nodarbības par ķermeņa uzbūvi, funkcionālo darbību, un par organisma vajadzību, nodrošinājumu ar veselīgu uzturu;

 • lai izvērtētu savas spējas un talantus, kā arī iegūtu informāciju par profesijas un karjeras izvēles iespējām, notiks lekcijas nodarbības par karjeras un izglītības iespējām

   

  Tā kā šāda inovatīva multidisciplināra rehabilitācijas programma Latvijā ir jaunums, rezultāti tiks apkopoti, tiks izveidots un izplatīts informatīvais materiāls par programmas efektivitāti un tās pielietošanu bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem.

   Projekts tiek finansēts saskaņā ar programmu „Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanu, Labklājības ministrijas 2018. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 5 „Par apakšprogrammas 05.63.00. „Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” pasākumu finansējumu 2018. gadam” un projektu konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018. gadā” komisijas 2018.gada 14.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.6.2.1. prot. Nr. 2.

  Projekta vadītāja

  Ilze Kenne

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies