Nekad nepadodies!

Projekta “Es vēlos un varu!” īstenošanas process ir noslēdzies!

Projekta “Es vēlos un varu!” īstenošanas process ir noslēdzies! No 2018. gada 1. septembra līdz 30. novembrim tika īstenotas projektā “Es vēlos un varu!” paredzētās aktivitātes un sasniegti ļoti labi rezultāti bērnu un jauniešu ar invaliditāti – kustību traucējumiem sociālās rehabilitācija un integrācijas jomā.

 Projekta ietvaros tika īstenota inovatīva multidisciplināra sociālās rehabilitācijas programma bērniem un jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem, izmantojot modernās tehnoloģijas, lai nodrošinātu spēju pieņemt un pārvaldīt savu ķermeni, celtu pašapziņu un veiksmīgu personības veidošanos, tādējādi sekmējot jauniešu integrāciju sociālajā vidē.
 
Programmā izvirzītie uzdevumi tika izpildīti pilnībā   un sasniegti veiksmīgi rezultāti:
labākai ķermeņa pārvaldīšanai tika izmantots fizisko prasmju treniņš, lietojot biofeedback (atgriezeniskās saites) tehnoloģiju (fizisko nodarbību laikā muskuļiem tiek piestiprināti speciāli elektrodi, kas dod signālu datorsistēmai, kura monitorā vizuāli reģistrē muskuļu darbību. Vizualizāciju var veikt ar grafiku, attēlu, animācijas palīdzību);

Projekta ”Es vēlos un varu!” ietvaros divpadsmit bērniem, jauniešiem ar invaliditāti – funkcionāliem traucējumiem tika nodrošinātas ārstnieciskās vingrošanas, nodarbības izmantojot biofeedback (atgriezeniskās saites) metodi. Desmit bērniem, jauniešiem funkcionālie traucējumi radušies cerebrālās triekas dēļ, vienam jaunietim – saistībā ar traucējumiem muguras smadzeņu funkcijā (spina bifida), bet vienam galvas smadzeņu audzēja operācijas rezultātā.

Biofeedback kurss tika organizēts, sastādot individuālo nodarbību plānu katram dalībniekam saskaņā ar speciālistu darba grupas (fizioterapeiti, medicīnas tehnoloģiju inženieris), vecāku un jaunieša vēlmēm un vajadzībām.

Ar katru dalībnieku 20 nodarbības strādāja fizioterapeits un medicīnas tehnoloģiju inženieris. Tika ievākta anamnēze, noskaidrotas galvenās problēmas, ar kurām projekta dalībnieks saskaras ikdienas dzīvē, veikta objektīva novērtēšana un uzstādīti dalībniekam svarīgi un funkcionāli mērķi. Šie mērķi tika izstrādāti individuāli, saistīti ar konkrētu ķermeņa funkciju uzlabošanu un izvēlēti uzdevumi un specifiski vingrojumi, izmantojot biofeedback metodi šo mērķu sasniegšanai. Nodarbību noslēgumā  notika terapijas rezultātu novērtēšana piedaloties speciālistu darba grupas locekļiem  (fizioterapeiti, medicīnas tehnoloģiju inženieris), dalībniekam un viņa ģimenes locekļiem.
 
Sešiem no 12 dalībniekiem, terapijas mērķi bija saistīti ar gaitas uzlabošanu, diviem dalībniekiem - ar stājas simetrijas korekciju, diviem – ar locītavu kustību apjoma uzlabošanu, vienam – ar muskuļu spēka uzlabošanu un vienam - ar rokas funkciju attīstīšanu. Terapijas beigās tika izvērtēts, ka individuāli izvirzītie mērķi tika sasniegti vai daļēji sasniegti.
 
 
 
  • lai celtu pašapziņu, apzinātos psiholoģiskos resursus, lai izprastu savu ķermeni, funkcionālās spējas un vajadzības, notika psiholoģiskā atbalsta grupas, stila un uzvedības kultūras sabiedrībā lekcijas nodarbības, kā arī lekcijas nodarbības par ķermeņa uzbūvi, funkcionālo darbību, un par organisma vajadzību, nodrošinājumu ar veselīgu uzturu;
  • lai izvērtētu savas spējas un talantus, kā arī iegūtu informāciju par profesijas un karjeras izvēles iespējām, notika lekcijas nodarbības par karjeras un izglītības iespējām
Tā kā šāda inovatīva multidisciplināra rehabilitācijas programma Latvijā ir jaunums, rezultātā tika apkopoti dalībnieku un viņu vecāku viedokļi, kas apkopotā veidā ievietoti pielikumā.

Projekts tika finansēts saskaņā ar programmu „Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanu, Labklājības ministrijas 2018. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 5 „Par apakšprogrammas 05.63.00. „Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” pasākumu finansējumu 2018. gadam” un projektu konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018. gadā” komisijas 2018.gada 14.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.6.2.1. prot. Nr. 2.
 
Projekta vadītāja
Ilze Kenne
 
 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies