Nekad nepadodies!

Uzsākam projekta „Mēs varam, ja mēs gribam!” īstenošanu

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2014. gada 15. augustā noslēgusi līgumu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076/044 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Mēs varam, ja mēs gribam!”, id. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076, īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2014.gada 1. septembra līdz 2015.gada 31. augustam.                  

Projekta mērķis – uzlabota situācija jauniešiem ar invaliditāti, lai tie spētu ticēt saviem spēkiem un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, būtu sociāli un ekonomiski aktīvi, veiksmīgi integrējoties sabiedrībā.
Mērķa grupa – jaunieši ar kustību traucējumiem un to ģimenes locekļi.
Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Vaivari.
Galvenās aktivitātes – rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana, intensīvais vasaras rehabilitācijas seminārs, noslēguma seminārs, rezultātu apkopošana.
Sadarbības partneri – Rīgas domes Labklājības departaments, biedrība „Mēs saviem bērniem”.
Plānotie rezultāti – izstrādāta un ieviesta 1 sociālās rehabilitācijas programma, nodrošināts atbalsts 34 jauniešiem un 30 to ģimenes locekļiem, nodrošināta aprīkojuma iegāde, notikuši 2 informatīvie pasākumi.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 55’552,00 EUR, kur 90 % ir programmas līdzfinansējums, kas tiek piešķirts no EEZ finanšu instrumenta (95 %) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (5 %), bet 10 % finansē Rīgas domes Labklājības departaments un biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Projekts nodrošina cilvēktiesību ievērošanu jauniešiem ar invaliditāti, jo katram cilvēkam ir tiesības iegūt atbalstu, piedalīties sabiedrības norisēs neatkarīgi no tā veselības stāvokļa, vecuma, dzīvesvietas.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org 

www.eeagrants.lv 

www.sif.lv

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv

 

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies