Nekad nepadodies!

Izstrādāta jauniešu sociālās rehabilitācijas programma

Izstrādāta jauniešu sociālās rehabilitācijas programma

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2014. gada 15. augustā noslēgusi līgumu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076/044 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Mēs varam, ja mēs gribam!”, id. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076, īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir no 2014.gada 1. septembra līdz 2015.gada 31. augustam.

Izstrādāta jauniešu sociālās rehabilitācijas programma.

2015. gada septembrī, sadarbībā ar zinošiem biedrības speciālistiem un Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvjiem, tika izstrādāta jauniešu sociālās rehabilitācijas programma. Speciālistu viedokļos ieklausījās un savas inovatīvās idejas jauniešu rehabilitācijā apkopoja  Mg. Sc. Sal. Līga Barone, kas jau ilgus gadus strādā biedrībā ar bērniem un jauniešiem. Izstrādātās programmas mērķis ir uzlabot jauniešu ar īpašām vajadzībām dzīves situāciju, lai viņi spētu dzīvot pilnvērtīgu sociāli un ekonomiski aktīvu dzīvi, veiksmīgi integrējoties sabiedrībā.

Uzsākta jaunas programmas īstenošana.

Paralēli programmas izstrādei, norisinājusies potenciālo programmas dalībnieku atlase. 2015.gada oktobrī dalību programma uzsāka 30 jaunieši ar īpašām vajadzībām. Katrs programmas dalībnieks ir apmeklējis ārsta rehabilitaloga konsultāciju, kurš strādājot komandā ar fizioterapeitiem, ir novērtējis jauniešu spējas. Speciālisti ir sagatavojuši ieteikumus un terapijas plānus jauniešu turpmākajam darbam.Deviņu mēnešu garumā  jauniešiem paredzēts nodrošināt kombinētās apļa fizioterapijas nodarbības, kur katrā nodarbībā kopā strādā trīs jaunieši. Tāpat ir paredzētas hidroterapijas nodarbības baseinā, individuālās un grupu psihologa nodarbības, radošās nodarbības. Arī projektā iesaistīto jauniešu vecākiem būs jāpiedalās psihologa grupu nodarbības, ar mērķi uzlabot viņu zināšanas par pusaudžiem, paaugstināt pašvērtējumu un stiprināt to kompetences izjūtu.

Inovatīvas metodes jauniešu rehabilitācijā.

Kā inovatīvs un  rehabilitācijas procesa ikdienā integrējošs pasākums ir soļu skaitīšana.  Katram programmas dalībniekam tika izsniegts soļu skaitītājs ikdienā noieto soļu uzskaitīšanai. Šī procesa mērķis ir veicināt dalībnieku fiziskās aktivitātes un novērtēt to progresa pieaugumu. Otra inovācija ir dienasgrāmatas terapijas ieviešana, kas jauniešiem palīdzēs apzināties savas iespējas, apzināt esošo stāvokli un grūtību pārvarēšanas resursus. Programmas dalībnieki dienasgrāmatā fiksēs savu emocionālo stāvokli, aktivitāšu pašvērtējumu, uzdotos mājas darbus, kā arī veikto soļu daudzumu. Lai nodrošinātu inovatīvo  metožu ieviešanu, programmas dalībniekiem lietošanā nodoti digitālie soļu skaitītāji un USB atmiņas kartes (digitālās dienasgrāmatas). Tāpat katrs jaunietis saņēma pierakstu blociņu, kurā pierakstīt uzdotos mājas darbus un jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas eksemplāru.

Iegādāts rehabilitācijas aprīkojums.

Lai veiksmīgi nodrošinātu jauniešu rehabilitācijas programmas īstenošanu, piesaistot sadarbības partnera Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējumu, ir iegādāts veloregometrs „BIKE REHA”. Projekta īstenotāja īpašumā jau ir dažāda veida rehabilitācijas aprīkojums, ko savā darbā izmanto speciālisti, taču ar veloergometra palīdzību būs iespēja attīstīt jauniešu elpošanas sistēmu, nostiprināt kardiovaskulāro sistēmu, samazināt vielmaiņas ātrumu un novērsts tauku uzkrāšanos, kā arī nodrošināt programmas dalībnieku fiziskās izturības attīstību.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 55’552,00 EUR, kur 90 % ir programmas līdzfinansējums, kas tiek piešķirts no EEZ finanšu instrumenta (95 %) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (5 %), bet 10 % finansē Rīgas domes Labklājības departaments un biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org 

www.eeagrants.lv 

www.sif.lv

Informāciju sagatavoja Dana Dūda-Čača, e-pasts dana.dudacaca@projekti.lv. Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilzekenne@e-­apollo.lv.

Rehabilitācijas programma(PDF)

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies