Nekad nepadodies!

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana jau pusē!

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana jau pusē!

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2014. gada 15. augustā noslēgusi līgumu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076/044 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Mēs varam, ja mēs gribam!”, id. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076, īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir no 2014.gada 1. septembra līdz 2015.gada 31. augustam.

Rehabilitācijas programmas nodarbības jauniešiem.

2015.gada oktobrī tika uzsākta jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana. Šo mēnešu laikā, 30 jaunieši regulāri apmeklē kombinētās apļa fizioterapijas nodarbības speciālistu uzraudzībā. To laikā dalībnieki vingro uz rehabilitācijas skrejceliņa, veloergometra, vibroplates, kā arī tiek izmantots Slinga terapijas aprīkojums Redcord, koka rehabilitācijas aprīkojums. Tāpat tiek izmantots fizioterapijas sīkais inventārs - lielās un mazās bumbas, slīpās virsmas, sensorie paklājiņi, līdzsvara diski un virsmas, elastīgās gumijas u.c. rīki.

Šī gada februārī, biedrībā ir uzstādīts un aprobācijā nodot jauns rehabilitācijas aprīkojumus – atgriezeniskās saites sistēma (biofeedback un neurofeedback) Nexus-10 (ražotājs Mind Media B.V., Nīdelande). Šī metode ir viena no pasaulē salīdzinoši plaši pielietotām un šobrīd aktuālām metodēm gan atsevišķi, gan veidojot kompleksu metodiku saistībā ar citām rehabilitācijas metodēm. Ar sistēmas palīdzību projekta dalībnieki mācās kontrolēt  savu ķermeni, piemēram, stāju un gaitu, izmantojot savu iekšējo sajūtu atspoguļojošu sistēmu datora ekrānā. Projekta dalībniekiem tiek sastādīti individuālie kursi, kas ir atkarīgi no viņu veselības stāvokļa, terapijas progresa un aktuālajam indikācijām.

Tāpat programmas dalībniekiem tiek nodrošinātas hidroterapijas nodarbības Olimpiskā sporta centra baseinā, psihologa individuālās un grupu nodarbības, radošās nodarbības.

Ar lielu prieku un sajūsmu jaunieši apmeklē radošās nodarbības! Nodarbību laikā 6.decembrī jaunieši gatavoja Ziemassvētku eglīšu rotājumus un dāvaniņas (rotas) tuviniekiem, bet 14.februārī – Sv. Valentīna dienā – jaunieši veidoja tematiskus apsveikumus un filca sirsniņas saviem mīļajiem. Grupas darbā mākslinieciskās darbības palīdz jauniešiem veidot kontaktus ar vienaudžiem, uzturēt pašcieņu pret sevi un sabiedrību. Radošais process veicina jauniešu domu sakārtošanos un uzlabo koncentrēšanās spējas.

Nodarbības jauniešu vecākiem.

2015.gada 21.februārī ir  uzsākta jauniešu vecāku atbalsta programmas īstenošana. Programma ietver 7 strukturētas sesijas, kuru laikā dalībnieki tiekas sesijā vienu reizi nedēļā. Sesiju saturs ir savstarpēji papildinošs – katrā sesijā grupas dalībniekiem tiek uzdoti mājas darbi, tādēļ nedēļas pārtraukums starp sesijām, sekmēs zināšanu, prasmju un attieksmju veiksmīgāku apgūšanu un integrēšanu. Programmas mērķis ir:

 • Personības resursu, kas saistīti ar dzīves grūtību pārvarēšanas stratēģijām apzināšana;
  • Veicināt prasmi atpazīt savas domas, jūtas un uzvedību attieksmes, uzvedības īpatnības un esošos resursus;
  • Veidot stratēģijas, kas palīdzētu mainīt līdzšinējos priekšstatus/domas.  Negatīvo domu pārveidošana;
  • Stresa pārvaldība un relaksācijas iemaņas;
  • Veicināt vecāku izpratni par problēmām, ar ko saskaras viņu bērni – pusaudži un sniegt ieteikumus kā strādājot ar sevi, var palīdzēt pusaudzim tikt galā ar savām problēmām.
  • Veicināt pašapziņas, pašcieņas un pašvērtējuma celšanos;
  • Veicināt savstarpējo atbalstu un informācijas apmaiņu starp grupu dalībniekiem.

Pēc programmas noslēguma, jauniešu vecākiem būs uzlabojusies prasme pazīt savas emocijas, jūtas, attieksmes, uzvedības īpatnības, grūtības un resursus, paaugstinājusies vecāku kompetences izjūta, iegūtas padziļinātas zināšanas par dažādām pašregulācijas prasmju attīstīšanas metodēm, iegūtas jaunas zināšanas par pusaudžu problēmu risināšanu, kā arī paaugstinājies to pašvērtējums.

 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas

55’552,00 EUR, kur 90 % ir programmas līdzfinansējums, kas tiek piešķirts no EEZ finanšu instrumenta (95 %) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (5 %), bet 10 % finansē Rīgas domes Labklājības departaments un biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org 

www.eeagrants.lv 

www.sif.lv

Informāciju sagatavoja Dana Dūda-Čača, e-pasts dana.dudacaca@projekti.lv. Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv.

 

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies