Nekad nepadodies!

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programma strauji tuvojas noslēgumam!

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2014. gada 15. augustā noslēgusi līgumu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076/044 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Mēs varam, ja mēs gribam!”, id. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076, īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir no 2014.gada 1. septembra līdz 2015.gada 31. augustam.

Rehabilitācijas programmas īstenošana. Kopš 2014.gada oktobra, 30 jaunieši no Rīgas reģiona vecumā no 12-25 gadiem un 30 to vecāki/ģimenes locekļi ir iesaistījušies sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanā. Katram projektā iesaistītajam jaunietim ir nodrošināta 1 ārsta rehabilitaloga konsultācijas, lai pārliecinātos par dalībnieka kopējo veselības stāvokli un spējām piedalīties programmā. Pēc programmas noslēguma jauniešiem tiks nodrošināta vēl viena ārsta rehabilitaloga konsultācija, kuras laikā tiks novērtēti jauniešu sasniegumi un sagatavoti turpmākie rehabilitācijas ieteikumi.

Tāpat jaunieši iesaistījušies 68 kombinētās apļa fizioterapijas nodarbībās. Šādu nodarbību organizācija ir uzskatāma par inovatīvu rehabilitācijas metodi, jo apvieno fizioterapijas un socializēšanās aktivitātes. Pieredze rāda, ka ja nodarbībā vienlaicīgi strādā 3 jaunieši, tad līdzīgi komandas darbam veidojas gan savstarpējais atbalsts, gan sacensības gars, cenšoties sasniegt labāku rezultātu. Fizioterapeiti atzīst, ja šādi strādājot jaunieši vēlas parādīt pārējiem, cik labi var padarīt fizioterapeita uzdotos uzdevumus, tādējādi cenšoties vairāk nekā strādājot divatā ar speciālistu. Tāpat speciālisti atzīst, ka šāda nodarbību organizācija ir izaicinājums arī pašiem speciālistiem, jo ir jāmācās sadalīt uzmanība starp vairākiem jauniešiem, pielāgoties katra vajadzībām un spējām.

Pateicoties finansējumam, projektā iesaistītie jaunieši līdz pat maija beigām divas reizes mēnesī apmeklēja Olimpiskā sporta centra baseinu.  Hidroterapijas nodarbību laikā jaunieši labāk izprata savas kustības un muskuļu pamatdarbības principus ūdenī, kas ļoti atsķiras no ierastajiem fizioterapijas vingrinājumiem uz sauszemes.

Tāpat katram jaunietim tika nodrošinātas 10 individuālās un 10 grupu psihologa konsultācijas. Projekta psiholoģe Līga Roķe-Reimate atzīsts, ka projekta laikā sniegtais psiholoģiskais atbalsts jauniešiem ar kustību traucējumiem sekmējis dalībnieku saskarsmes prasmes. Jaunieši tagad spēj labāk apzināties un paust savas jūtas un emocijas, kā arī ir iemācījušies tās pārvaldīt un paust konstruktīvā veidā.  Psihologa nodarbību laikā sekmēta empātijas spēju attīstība — spēja izprast otra cilvēka emocionālo stāvokli un rīcību, pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir, tāpat sekmēta jauniešu individualitātes un savu pozitīvo resursu apzināšanās.

Lai nepiespiestā atmosfērā sekmētu jauniešu sociālās prasmes un trenētu sīko motoriku, kā arī lai palīdzētu nedaudz izklaidēties pēc nogurdinošajām fiziskajām rehabilitācijas nodarbībām, jauniešiem tika sagatavotas 10 radošās nodarbības. To laikā jaunieši kopā ar iegūtajiem draugiem gatavoja rotaslietas, strādāja ar dekupāžas tehniku, gatavoja pārsteigumus mīļajiem Sv. Valentīna un Mātes dienās, filcēja utt..

Vasaras seminārs. No 30.jūlija līdz 8. augustam Vaivaros, Jūrmalā norisināsies viena no pēdējām projekta aktivitātēm – intensīvais vasaras rehabilitācijas seminārs, kas ir pēdējā no rehabilitācijas programmas sastāvdaļām. Semināra laikā tiks nodrošinātas plānveida regulāras rehabilitācijas un citas jauniešiem nepieciešamās nodarbības, kas sekmēs viņu veiksmīgu sociālo integrāciju un uzlabos vispārējo veselības stāvokli. Diendienā ar jauniešiem strādās dažāda veida kvalificēti speciālisti un brīvprātīgie. Seminārā piedalīs 30 jaunieši no Rīgas reģiona, kā arī sadarbībā ar biedrību „Mēs saviem bērniem” ir uzaicināti 4 jaunieši no Vidzemes reģiona. Semināra laikā jauniešiem tiks nodrošinātas 7 kombinētās apļa fizioterapijas nodarbības, 2 stila konsultanta  un 2 uzvedības un komunikācijas konsultanta lekcijas,  4 radošās nodarbības, 4 improvizācijas teātra nodarbības, kā arī 8 hidroterapijas nodarbības Nacionālā Rehabilitācijas centra „Vaivari” peldbaseinā. Tāpat jauniešiem būs iesēja doties nūjošanas pārgājienos gar Baltijas jūru un kāpām. Tiks pieaicināti sabiedrībā pazīstami kultūras darbinieki un personas ar invaliditāti, kas stāstīs, ka arī viņi kādreiz ir sākuši veidot savu karjeru no tāda paša sākuma punkta kā semināra jaunieši.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 55’552,00 EUR, kur 90 % ir programmas līdzfinansējums, kas tiek piešķirts no EEZ finanšu instrumenta (95 %) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (5 %), bet 10 % finansē Rīgas domes Labklājības departaments un biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org 

www.eeagrants.lv 

www.sif.gov.lv

Informāciju sagatavoja Dana Dūda-Čača, e-pasts dana.dudacaca@projekti.lv. Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv.

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies