Nekad nepadodies!

Projekts “Mēs varam, ja mēs gribam!”, id. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076 ir noslēdzies!

Projekts ir noslēdzies!

29.augustā ar projekts noslēguma semināru ir noslēgusies projekta “Mēs varam, ja mēs gribam!”, id. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/076, īstenošana. Projekts uzsākts 2014.gada 1. septembrī un tika īstenots 12 mēnešus.

Projekta dalībnieki. Projekta tiešā mērķa grupa bija 30 jaunieši ar kustību traucējumiem no Rīgas reģiona un 30 viņu ģimenes locekļi, kā arī 4 jaunieši ar kustību traucējumiem no Vidzemes reģiona. Iesaistīto jauniešu vecums - 12-25 gadi. 59 % no iesaistītajiem jauniešiem bija sievietes, bet 41% vīrieši. 30 jaunieši no Rīgas reģiona tika atlasīti sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, bet 4 Vidzemes reģiona jauniešu piesaisti projekta aktivitātēm nodrošināja projekta sadarbības partneris biedrība “Mēs saviem bērniem”. Kopējais projektā iesaistīto tiešo mērķa grupas dalībnieku skaits – 64 personas.

Rehabilitācijas programma jauniešiem. Projekta laikā tika izstrādāta un ieviesta jauniešu sociālās rehabilitācijas programma. Programmas aprobācijā iesaistījās 30 ģimenes no Rīgas reģiona. Jauniešiem kopā tika nodrošinātas 60 individuālās ārsta rehabilitaloga konsultācijas, 680 kombinētās apļa fizioterapijas nodarbības grupās, 28 hidroterapijas nodarbības Olimpiskā sporta centra baseinā, 300 individuālās un 30 grupu psihologa konsultācijas un 30 radošās nodarbības. Jauniešu vecākiem nodrošinātas 21 grupu nodarbības, kuru laikā mazināts  to stresu, paaugstināta viņu, kā vecāku kompetence un sniegtas nepieciešamās zināšanas par pusaudžu audzināšanu.

Vasaras seminārs. No 30.jūlija līdz 8.augustam Rīgas reģiona jauniešiem pievienojās vēl 4 jaunieši no Vidzemes, lai intensīvā vasaras rehabilitācijas semināra laikā kopā uzlabotu savas fiziskās un sociālās prasmes. Vasaras seminārā jaunieši diendienā apmeklēja hidroterapijas nodarbības Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” baseinā, izpaudās radošajās nodarbībās un improvizācijas teātrī, grupās apmeklēja kombinētās apļa fizioterapijas nodarbības. Tāpat ar jauniešiem tikās stila un komunikācijas kultūras speciālists. Katru vakaru pie jauniešiem bija uzaicināts kāds sabiedrībā pazīstams vai dažādu profesiju mākslinieks. 

Noslēguma seminārs. 29.augustā, NVO nams Rīgā, Laimdotas ielā 42, pulcēja projekta dalībniekus, darbiniekus, sadarbības partneru pārstāvjus, uzaicinātos viesus un citus interesentus. Semināra laikā projekta asistente iepazīstināja klātesošos ar sasniegtajiem rezultātiem, sadarbības partnera, Rīgas domes Labklājības departamenta speciālists stāstīja par sociālā atbalsta iespējām Rīgā. Biedrības “Mēs saviem bērniem” pārstāvis iepazīstināja ar biedrības vēsturi un dalījās zināšanās par dažādu kultūras pasākumu organizēšanu. Uzaicinātie viesi no Latvijas Paraolimpiskās komitejas mudināja projekta jauniešus turpināt strādāt ar sevi, nebaidīties pieņemt izaicinājumus un veidot pašiem savu nākotni. Kafijas pauzes laikā, semināra dalībnieki vienojās kopīgās sarunās ar jauniegūtajiem draugiem un viesiem, dalījās projekta laikā gūtajos iespaidos. Jaunieši atzina, ka projekts ir ļāvis viņiem kļūt fiziski neatkarīgākiem un brīvāk justies sabiedrībā.

Projekta attiecināmās izmaksas – 55’552,00 EUR, kur 90 % ir programmas līdzfinansējums, kas tiek piešķirts no EEZ finanšu instrumenta (95 %) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (5 %), bet 10 % finansē Rīgas domes Labklājības departaments un biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org 

www.eeagrants.lv 

www.sif.gov.lv

Informāciju sagatavoja Dana Dūda-Čača, e-pasts dana.dudacaca@projekti.lv. Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv.

Aktualitātes socialo pakalpojumu jomā ģimenēm

Mēs saviem bērniem

Projekta rezultāti LBAKT

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies