Nekad nepadodies!

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II” Līgumu Nr. 9.2.2.3/20/A/027

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2020. gada 1. septembrī noslēdza līgumu Nr. 9.2.2.3/20/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II” īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, ka ari nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm. 

30. septembrī tika rīkots projekta uzsākšanas seminārs, kura laikā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar speciālistiem, iegūt informāciju par projektu un noklausīties speciālistu lekcijas. 

Savukārt, oktobrī notika dalībnieku izvērtēšana, lai precizētu katram projekta dalībniekam nepieciešamos pakalpojumus un novembrī jau tika uzsāktas pirmās nodarbības ar bērniem un viņu vecākiem. 

Plānotās projekta izmaksas ir 206’750,00 EUR, no tā 85% jeb 175’737,49 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts finansējums.  

Projekta īstenošanas laiks - no 2020. gada septembra līdz 2022. gada februārim. 

 

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne,  

tālrunis: 67579798, e-pasts:   ilzekenne@e-apollo.lv,  ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv  

30.11.2020.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies