Nekad nepadodies!

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II” īstenošanas aktualitātes 2021. gada februārī

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2020. gada 1. septembrī noslēdza līgumu Nr. 9.2.2.3/20/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II” īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.
Līdz šā gada februārim jau 30 bērni ar kustību traucējumiem, kas ir lielākā daļa no projekta dalībniekiem, ir uzsākuši saņemt projektā paredzēto atbalstu /konsultācijas – fizioterapiju, masāžas, psihologa konsultācijas, ergoterapeita pakalpojumus, u.c. Kā arī tuvākajā laikā ir plānots uzsākt pirmo pakalpojumu sniegšanu vecākiem.
Hidroterapijas grupu nodarbības un spēļu terapijas nodarbības, kurās tika plānots vienlaicīgi iesaistīt vairākus bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tiks organizētas tiklīdz tas būs iespējams un saskaņā ar valstī noteiktajām normām un drošības pasākumiem.
Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, ka ari nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm.
Plānotās projekta izmaksas ir 206’750,00 EUR, no tā 85% jeb 175’737,49 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts finansējums.
Projekta īstenošanas laiks - no 2020. gada septembra līdz 2022. gada februārim.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, 
tālrunis: 67579798, e-pasts:  ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

02.2021

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies