Nekad nepadodies!

Biedrība Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem 2024. gada martā uzsākusi darbu projektā “SADARBĪBA”.

Projekta mērķis ir veikt regulāru sadarbību ar pārstāvēto mērķauditoriju – bērnu ar invaliditāti – kustību traucējumiem ģimenēm un nodrošināt regulāru informācijas apriti par ģimeņu vajadzībām ieteikumiem un valsts pašvaldības iestādēm. Tiks nodrošināta informācijas pieejamība par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumu izmaiņām. Tiks nodrošināta informācija par bērnu ar invaliditāti ģimeņu interesēm, vajadzības Rīgas valstspilsētas domes Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē, Labklājības departamentā un sadarbībā ar Sociālo dienestu. 

 Bērnu ar invaliditāti ģimenēm būs iespēja jēgpilni pavadīt, laiku sadarbojoties, savstarpēji komunicējot, apgūt prasmes, iemaņas vizuāli plastiskās mākslas darbnīcās. 

 “Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros” 

 “Par saturu atbild biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 

valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne  tālrunis 29460606 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies