Nekad nepadodies!

Turpinām projekta „Soli pa solim uz priekšu” īstenošanu

2014.gadā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu 2014. gadā turpinām īstenot projektu „Soli pa solim uz priekšu”. Šo projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2014. gada darba plāna mērķis ir aizstāvēt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses un cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarboties ar citām NVO, piesaistīt finansējumu, lai nodrošinātu mērķa grupas vajadzības.

Galvenās projekta laikā plānotās aktivitātes ir mērķa grupas interešu aizstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, sabiedrības izpratnes veicināšana, tai skaitā Biedrības mājas lapas izstrāde, sadarbība ar citām NVO, papildu finansējuma un jaunu biedru piesaiste un kultūras iniciatīvas. Maijā plānots organizēt Mātes dienai veltītu pasākumu Latvijas leļļu teātrī, bet vasaras mēnešos ieplānota izglītojošā ekskursija uz Igauniju. Arī 2014.gadā tiks turpināta aizsāktā tradīcija svinēt Tēvu dienu, tādejādi popularizējot tēva lomu ģimenē.

Galvenie rezultāti, ko sasniegsim, īstenojot projektu: nodrošināsim mērķa grupas interešu aizstāvība, kas pozitīvi ietekmēs izmaiņas nozares politikā un plānotajā pakalpojuma klāstā, izstrādāsim LBARKT mājas lapa, kas būtiski uzlabos plānotās informācijas nodrošināšanu mērķa grupai, nodrošināsim sadarbību ar citām nozares NVO, piesaistīsim tālākajam darbam nepieciešamo finansējumu un jaunus biedrus. Tiks īstenoti kultūras pasākumus, kas sekmēs bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, ierobežojot uz invaliditāti vērstu diskrimināciju un vardarbību.

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem 2013. gada 19. augustā noslēdza līgumu Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/2/R/036 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Soli pa solim uz priekšu” Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110 īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO” fonds ietvaros.

2013.gadā tika sagatavots projekta darbības plāns 2014.gadam un 12.decembrī ir noslēgts finansēšanas līgums par projekta īstenošanas periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksām ir 66666,67 EUR. 2014. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastāda 25737,99 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta, 10% finansē biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Papildus informāciju par programmu var iegūt: www.eeagrants.org; www.eeagrants.lv; www.sif.lv

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Dana Dūda-Čača, tālrunis 67240042, e-pasts: dana.dudacaca@projekti.lv.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies