Nekad nepadodies!

Ziemassvētku pasākums, jauna mājas lapa un daudz kas cits!

 

Pateicoties biedrības „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” darbības atbalstam piesaistītajam Eiropas ekonomikas zonas finansējumam, 2014.gads ir sācies ar interesantām
un noderīgām aktivitātēm.

Ziemassvētku pasākums leļļu teātrī.


2014.gada 4. janvārī biedrība Latvijas Leļļu 178 viņu pavadoņi / vecāki, kas savā starpā varēja apmainīties ar pieredzes stāstiem,
sasniegumiem un cerībām. Šī diena visiem dalībniekiem sagādāja visraibāko emociju gammu — draugu atkalredzēšanās prieku, izrādes notikumu izdzīvošanu, izvērtēšanu un pārrunāšanu, interesantas aktivitātes starpbrīžos un saldā svētku galda izgaršošanu. Paldies visiem apmeklētājiem, organizatoriem, sponsoriem!

Biedrībai ir izveidota jauna, skaista, funkcionāla mājas lapa!

2014.gads ir atnesis labas pārmaiņas – sadarbojoties biedrības vadībai, biedrības bērnu vecākiem un izstrādes speciālistiem (dizaineris, IT speciālisti), piesaistot Eiropas ekonomikas zonas finansējumu, tika izstrādāta jauna biedrības „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” mājas lapa www.kustibutraucejumi.lv. Galvenās jaunās mājas lapas priekšrocības – lietotājiem ērta, viegli saprotama, krāsaina, ar plašām funkcijām, ieejama vairākās valodās. Jaunā mājas lapa ir izveidota ar mērķi veicinātu sabiedrības izpratni par bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem. Veco mājas lapu 2005.gadā brīvprātīgi izveidoja Rīgas Tehniskās universitātes studenti, taču, pēc gandrīz desmit kalpošanas gadiem – tā vairs nespēja pildīt savas funkcijas. Jaunajā mājās lapā ir izveidotas arī jaunas sadaļās, piemēram, cilvēkiem ir iespēja ziedot līdzekļus biedrības darbiem, kā arī nodrošināta sasaiste ar sociālajiem tīkliem. Mājas lapa regulāri tiks papildināt ar dažādām aktualitātēm, jaunākajām fotoreportāžām u.c. noderīgiem materialiem.

Gatavojamies ikgadējam Mātes dienas pasākumam un izglītojošai ekskursijai uz Igauniju.

Biedrība ir uzsākusi darbu pie maijā plānotā mātes dienai veltītā pasākuma Latvijas leļļu teātrī organizēšanas. Aktīvi notiek darbs pie ielūgumu gatavošanu, starpbrīžu aktivitāšu plānošanas, svētku galda sarūpēšanas u.c.. Šogad pasākuma apmeklētājiem būs iespēja
noskatīties populāro izrādi „Slavenais pīlēns Tims”.
Tāpat ir uzsāktas sarunas ar tūrisma uzņēmumu, par vasaras mēnešos ieplānotās izglītojošās ekskursija uz Igauniju norisi. Vismaz 45 biedrības biedriem būs iespēja pavadīt 2 interesantas un aizraujošas dienas ziemeļu kaimiņu otrajā lielākajā pilsētā – Tartu. Ir apzināti galvenie apskates objekti – Ledus laikmeta centrs Aksi ciemā, ūdens atrakciju parks „Aura”, kā arī zinātnes centrs „AHHAA”, kurš izvietojies 3000 m2 trīs zālēs, kurā ir iespēja apgūt jaunas iemaņas un zināšanas, kā arī pārbaudīt, sajust un izmēģināt jau sen zināmo.

Turpinās darbs pie mērķa grupas interešu aizstāvības un sadarbības veidošanas.

2014.gada sākumā nodrošināta komunikācija ar Izglītības ministrijas pārstāvjiem un Vecāku foruma dalībniekiem, ar mērķi nodrošināt bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem pēc iespējas labāku iespēju apgūt izglītību, ņemot vērā to intereses un vajadzības.
Tāpat 2014. gadā biedrība ir uzsākusi runāt par kvalitatīvākiem bērnu un jauniešu rehabilitācijas pakalpojumiem – nodrošināta komunikācijas un līdzšinējās pieredzes nodošana Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvjiem.

2014. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastāda 25737,99 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta, 10% finansē biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis 29460606, e-pasts:

ilzekenne@e-apollo.lv .

Projekts „Soli pa solim uz priekšu!”, Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2014.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org www.eeagrants.lv www.sif.lv

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies