Nekad nepadodies!

Esam sasnieguši projekta „Soli pa solim uz priekšu!” 2014.gada mērķi!

2014.gads biedrībai ir pagājis īstenojot projektu „Soli pa solim uz priekšu!” (finansēšanas līgums Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2014). Šajā laikā ir īstenoti visi projektā nospraustie mērķi un sasniegti  plānotie rezultāti. Ir aizstāvētas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses un cilvēktiesību ievērošana, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Notikusi sadarbība ar citām NVO, piesaistīts finansējums, lai nodrošinātu mērķa grupas vajadzības.

Biedrības pārstāvis, visa gada garumā, iesaistījies rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Nodrošināts, ka tiek uzklausītas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses attiecībā uz Izglītības likumā paredzēto, t.i. bērniem būtu iespēja mācīties izglītības iestādē, kas atrodas tuvāk mājām un tiem tiktu nodrošināts nepieciešamā papildus personālā atbalsts. Vispārējās izglītības skolās ieviests asistenta pakalpojums, kas palīdz bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem pārvietoties skolas teritorijā. Aktualizēta pedagoga asistenta nepieciešamības vispārējās skolās. Biedrības pārstāve I.Kenne tikšanos laikā ir aktualizējusi ideju par finansējuma piesaisti bērnam un specializētajām izglītības programmām.

2014.gadā notikusi sadarbības ar dažādām NVO (Madonas biedrība „Mēs saviem bērniem”, Latvijas bērnu fonds, Latvijas diabētu federācija un Disleksijas biedrība, invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”, Auces invalīdu biedrība „Māriņas”), tādejādi tika stiprināta biedrības kapacitāte un veiksmīgi nodrošināta bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem vajadzību aizstāvība. Tāpat notikusi sadarbība ar NVO sadarbības platformu „Vecāku forums”. Pagājušajā gadā uzsākta sadarbība ar biedrību „Dr. Klauns” un „Speciālo palīglīdzekļu parks”.

Biedrības īstenotie pasākumi 2014.gadā nebūtu iedomājami bez ziedotājiem / finansētājiem! NVO aktivitāšu īstenošanai 2014.gadā piesaistīti vairāk kā 7 ziedotāji / finansētāji. Notikusi sadarbība ar „Ziedot” fondu, SIA „LDZ infrastruktūra”, Rietumu bankas Labdarības fondu, Salaspils Rotari klubu, Rīgas domi, SIA „Staburadzes konditoreja”, SIA „NP FOOD” u.c. Par saziedotajiem līdzekļiem nodrošināta Slinga terapijas aprīkojuma iegāde, īstenots Ziemassvētku pasākums, vasaras seminārs/nometne un izglītojoša ekskursija uz Tallinu, kā arī nodrošināta dažādas produkcijas (cepumi, dzērieni, kancelejas preces u.c.) nodošana biedrības ģimenēm.

Biedrība izsaka milzīgu „Paldies!” visiem brīvprātīgajiem, kas atrada laiku 2014.gadā iesaistīties NVO rīkotajos pasākumos. Mātes diena, Tēvu diena, Vasaras rehabilitācijas seminārs u.c. pasākumi nebūtu iedomājami bez brīvprātīgo atbalsta!

2014.gadā biedrībai ir atvērta jauna, skaista mājas lapa, kurā regulāri tiek atjaunota informācija - ievietotas foto kolāžas, informatīvie raksti u.c. aktualitātes. Tāpat ir arī atvērts biedrības twitter.com konts.

Pateicoties aktīvajam biedrības darbam arvien vairāk ir tādas ģimenes, kas vēlas kļūt par biedrības biedriem!

Arī jaunajā, 2015.gadā turpināsim īstenots projekta „Soli pa solim uz priekšu!” 2015.gada darba plānu, lai sadarbībā ar citām NVO aizstāvētu bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses iekļaujošās izglītības un citās jomās valsts pārvaldes institūcijās, organizēsim ikgadējos pasākumus un veicināsim sabiedrības izpratni par mūsu  vajadzībām.

2014. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastādīja 25737,99 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis 29460606, e-pasts: ilzekenne@e-apollo.lv .

Projekts „Soli pa solim uz priekšu!”, Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2014.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org  www.eeagrants.lv  www.sif.lv

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies