Nekad nepadodies!

Jauns gads, jauni sasniegumi!

Arī 2015.gadā biedrība turpina īstenot darbības atbalsta projektu „Soli pa solim uz priekšu!” (finansēšanas līgums Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015). Šī gada nospraustais mērķis - sadarbībā ar citām NVO aizstāvēt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses iekļaujošās izglītības un citās jomās valsts pārvaldes institūcijās, pārstāvēt to vajadzības, plānojot valsts 2016.gada tehnisko palīglīdzekļu iepirkumu. Veicināt sabiedrības izpratni par mērķa grupas vajadzībām un piesaistīt jaunus biedrus un finansētājus.

Pateicoties piesaistītajam papildus finansējumam (Rietumu bankas Labdarības fonds, Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departaments u.c.), 2015.gada 3.janvārī Latvijas Leļļu teātrī notika ikgadējais Ziemassvētku pasākums. Šis pasākums bija lieliska iespēja biedrības biedriem, draugiem un atbalstītājiem atskatīties uz 2014.gadā paveikto, kā arī kopīgi izvirzīt mērķus 2015.gadam.

Šī gada janvārī, piesaistot projekta „Soli pa solim uz priekšu!”, biedrības un Rietumu Bankas Labdarības fonda finansējumu, ir iegādāts moderns, mūsdienu rehabilitācijas procesiem atbilstoša Atgriezeniskās saites (biofeedback un neurofeedback) sistēma Nexus -10 (ražotājs Mind Media B.V., Nīderlande). Jau tuvākajā laikā biedrības speciālisti sāks strādāt ar jauno aprīkojumu, tādejādi nodrošinot mūsu biedriem arvien plašāku pieejamo rehabilitācijas pakalpojuma klāstu.

Lai uzlabotu fizioterapijas nodarbību kvalitāti un atvieglotu bērnu un speciālistu darbu, janvārī ir iegādāts koka rehabilitācijas aprīkojums. Aprīkojums sastāv no dažādām koka konstrukcijām (kāpnes, krēsliņi, līdzsvara dēļi u.c,), kas rosina bērnus attīstīt līdzsvara izjūtu, pareizi rāpot, uzkāpt, nokāpt, sēdēt un stāvēt.

Biedrības ikdienas darbs saistās ne tikai ar rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem un jauniešiem. Liels darbs tiek ieguldīts, lai uzturētu biedrības mājas lapu, gatavotu dažādus informatīvos materiālus, lekcijas vecākiem, komunicētu ar visiem biedrības biedriem, atbalstītājiem, sadarbības organizācijām. Pēdējo gadu laikā šis darbs bija kļuvis par apgrūtinošu, jo vecā datortehnika nespēja pildīt savas funkcijas. Piesaistot projekta „Soli pa solim uz priekšu!” un biedrības finansējumu, biedrības telpās Varžu ielā 3, Rīgā uzstādīts jauns stacionārais dators.

Arī 2015.gadā plānots rīkot ikgadējo mātes un tēva dienas pasākumus, vasaras semināru/nometni jauniešiem. 2015.gada vasarā plānots organizēt divu dienu ekskursiju uz Lietuvu.

Biedrības sadarbības pārstāves turpinās aizstāvēt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses iekļaujošās izglītības un citās jomās valsts pārvaldes institūcijās. Projekta ietvaros 2015.gadā plānots uzlabot biedrības kapacitāti – diviem biedrības fizioterapeitiem tiks nodrošinātas apmācības NEURAC 1 darbā ar Slinga terapijas aprīkojumu Redcord.

2015. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastādīja 29726,68 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Dana Dūda-Čača, tālrunis 67240042, e-pasts:

dana.dudacaca@projekti.lv

Projekts „Soli pa solim uz priekšu!”, Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org   www.eeagrants.lv   www.sif.lv

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies