Nekad nepadodies!

Mātes dienas pasākums Leļļu teātrī un citas aktivitātes!


Turpinot īstenot projekta „Soli pa solim uz priekšu!” (finansēšanas līgums Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015) 2015.gada aktivitātes, 10.maijā biedrības bērni un jaunieši ar vecākiem tika aicināti uz Latvijas Leļļu teātri, lai kopā svinēt Mātes dienu un noskatītos izrādi „Joka pēc alfabēts”. Pasākuma mērķis ir bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrācija sabiedrībā, iesaistot tos kultūras pasākumu apmeklēšanā. Šā gadā pasākumu apmeklējis lielāks bērnu un jauniešu skaits nekā citus gadus un uz to ieradās 160 bērni un jaunieši un 145 to vecāki. Apmeklētāju vidū bija arī Auces bērnu invalīdu biedrības „Māriņa” un Madonas novada biedrības „Mēs saviem bērniem” bērni ar saviem vecākiem. Speciālās radošajās darbnīcās bērni un jaunieši varēji izgatavot jaukus apsveikumus savām māmiņām.

Pateicoties projekta finansējumam un piesaistītajiem ziedojumiem, pēc izrādes visi klātesošie tika aicināti uz kopēju kafijas pauzi. Lai godinātu māmiņas, biedrības pārstāvji bija sarūpējuši ziedus, kas prom ejot tika pasniegti katrai no atnākušajām māmiņām. Biedrība izsaka lielu pateicību 14 brīvprātīgajiem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanas darbos - nodrošināja viesu sagaidīšanu, līdzdarbojās ar bērniem radošajās darbnīcās un rūpējās par kafijas galdu noformējumu!

Šī gada jūnijā, projekta „Soli pa solim uz priekšu!” ietvaros, 33 bērni un 13 to pavadoņi dosies divu dienu ilgā izglītojošā ekskursijā uz Lietuvu. Ekskursijas laikā vecāki iegūs izsmeļošu informāciju par delfīnterapiju, un tās nozīmi bērnu rehabilitācijā. Bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem būs iespēja iepazīties ar kaimiņzemes kultūru un vēsturi. Paredzēts apmeklēt pēc rekonstrukcijas atvērto delfināriju, Mirušo mežu un jūras kraukļus Kuršu kāpā, Klaipēdas mākslas galeriju, Dinozauru parku, dzintaru pilsētu Palangu, Krusta kalnu pie Šauļiem u.c..

Tāpat biedrības pārstāvji turpinās sadarbību ar citām NVO un aizstāvēs bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses iekļaujošās izglītības un citās jomās valsts pārvaldes institūcijās.
2015. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastādīja 29726,68 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Dana Dūda-Čača, tālrunis 67240042, e-pasts: dana.dudacaca@projekti.lv.
Projekts „Soli pa solim uz priekšu!”, Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.eeagrants.org  www.eeagrants.lv  www.sif.gov.lv

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies