Nekad nepadodies!

Turpinām darbu pie mērķa grupas interešu aizstāvības.

Vēl līdz 31.decembrim biedrība turpinās īstenot projektu „Soli pa solim uz priekšu!” (finansēšanas līgums Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015).

Mērķa grupas interešu aizstāvība. Sadarbības pārstāves Ilze Kenne un Vineta Grigāne-Drande līdz projekta noslēgumam turpinās aizstāvēt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses dažādās lēmumu pieņēmēju institūcijās. Tikšanos laikā ar citām NVO tiks runāts par iespējas rast finansējumu pedagogu asistentu algām, lai būtu iespējams nodrošināt papildus stundas un konsultācijas tiem bērniem un jauniešiem, kuriem veselības problēmu dēļ nākas kavēt nodarbības, apspriests jaunais pedagogu atalgojuma modelis, kā arī izskatīti jautājumi, kas skar PII un bērnu uzraudzības pakalpojumu pieejamību. Tāpat tiks turpināts runāt par kvalitatīvāku bērnu un jauniešu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši aktuālākajām tendencēm, kas saistītas ar bērna veselību, izskatīti jautājumi par sabiedriskā transporta biļešu kompensāciju.

Izglītojoša ekskursija uz Lietuvu. No 13.-14.jūnijam notikusi izglītojoša ekskursija uz Lietuvu. Ekskursijas laikā vecāki ieguva izsmeļošu informāciju par delfīnterapiju un tās nozīmi bērnu rehabilitācijā. Bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem bija iespēja iepazīties ar kaimiņzemes kultūru un vēsturi. Pirmajā dienā 48 ekskursijas dalībnieki apmeklēja pēc rekonstrukcijas atvērto Palangas delfināriju,  Kuršu pussalu, Raganu kalnu, mirušo mežu un jūras kraukļus. Otrajā dienā iepazinās ar Klaipēdas vecpilsētu, apskatīja Klaipēdas mākslas galeriju, Dinozauru parku un Krusta kalnu pie Šauļiem. Ekskursijas dalībnieki nakšņoja Šventoji atpūtas kompleksā pie jūras.

Tēvu dienas pasākums. 2015. gada 13. septembrī, norisinājies ikgadējais Tēva dienas pasākums. Pasākuma mērķis bija popularizēt tēva lomu ģimenē, jo bieži vien tēva loma ģimenē tiek piemirsta, vairāk koncentrējoties tikai uz to, ka tēvs ir ģimenes finanšu nodrošinātājs, lai gan patiesībā viņa līdzdalība, audzinot bērnu, ir tikpat nozīmīga kā mammai. Pasākumā piedalījās 86 bērni/ jaunieši un to vecāki,  pasākumā tika iesaistīti arī 10 brīvprātīgie. Lai nodrošinātu dalībniekiem interesantas aktivitātes, veidota sadarbība ar biedrību „Dr. Klauni” un biedrību “Maigais suns”, nomāta piepūšamā atrakcija, tāpat bērniem bija iespēja strādāt ar veidojamiem baloniem, Lego duplo komplektiem un izpausties dažādās radošajās darbnīcās. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja malkot dažādus bezalkoholiskos dzērienus (kafijas, tēja, sulas, minerālūdens), cienāties ar dažādiem konditorejas izstrādājumiem un augļiem. Katrs no pasākuma apmeklētājiem saņēma dāvanā Rūjienas saldējumu.

Vasaras rehabilitācijas seminārs – kapacitāte un brīvprātīgais darbs. No 30.jūlija līdz 8.augustam sadarbībā ar biedrību „Mēs saviem bērniem” īstenots intensīvais 8 dienu vasaras rehabilitācijas seminārs. Seminārā piedalījušies 30 jaunieši ar invaliditāti vecumā no 12 - 25 gadiem no Rīgas reģiona un 4 biedrības „Mēs saviem bērniem” jaunieši no Vidzemes reģiona. Diendienā ar jauniešiem strādāja dažāda veida kvalificēti speciālisti un brīvprātīgie. Jauniešiem tika nodrošinātas hidroterapijas nodarbības Vaivaru rehabilitācijas centra baseinā, fizioterapijas un darošās nodarbības. Tāpat ar jauniešiem strādāja stila un uzvedības un komunikācijas kultūras konsultants. Brīvajā laikā jaunieši spēlēja improvizācijas teātri un nūjoja. Semināra laikā notika sadarbība ar biedrību „Mēs saviem bērniem” – savstarpējo zināšanu nodošana par šāda veida semināra organizēšanu, brīvprātīgo piesaistes metodēm u.c. zināšanas NVO kapacitātes stiprināšanai. Tāpat iegūtas zināšanas un prasmes par šāda veida rehabilitācijas semināru organizēšanu turpmāk tiks pielietotas arī lauku reģionā, kas sekmēs jauniešu ar invaliditāti aizstāvības pasākumus jau plašākā – reģionālā līmenī.

2015. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastādīja 29726,68 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, e-pasts: ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv.

Projekts „Soli pa solim uz priekšu!”, Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org  www.eeagrants.lv  www.sif.gov.lv

 

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies