Nekad nepadodies!

Projekta sasniegumi

Ir noslēdzies projekts „Soli pa solim uz priekšu!” (finansēšanas līgums Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015), kurš ir ticis īstenots NVO programmas ietvaros, saņemot EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts atbalstu.

2015. gada laikā LBKT sadarbojusies ar 18 NVO no visas Latvijas. Ar „Ziedot” fonda, Latvijas Bērnu fonda, Lauvu klubs Rīga un Rietumu bankas labdarības fonda palīdzību organizēta finansējuma piesaiste aktivitāšu īstenošanai. Sadarbībā ar Auces invalīdu biedrību „Māriņa”, Valmieras invalīdu biedrību un Madonas biedrību „Mēs saviem bērniem” organizēta pieredzes apmaiņa iekļaujošās izglītības un kultūras, rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas organizēšanas jomās. Latvijas diabētu federācija un Disleksijas biedrība, invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”, biedrība “Eņģeļi pār mums” – sadarbība veidojusies NVO rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Nodrošināta sadarbība ar NVO platformu Latvijas Vecāku forums un biedrību “Oranžais stars”, lai nodrošinātu mērķa grupas interešu aizstāvību iekļaujošās izglītības jomā. Sadarbība ar biedrību „Speciālo palīglīdzekļu parks” ļāvusi nodrošināt mērķa grupai nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu klāstu. Projekta ietvaros bijusi sadarbība arī ar biedrību „Dr. Klauns”, biedrību “Maigais Suns”, EAPN-LATVIA, Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrību, Emīlijas Pikleres biedrību.


Šī gada laikā iegādāts Pickler koka rehabilitācijs aprīkojums fizioterapijas nodarbībām mazajiem bērniem un atgriezeniskās saites sistēma (angļu val. biofeedback), lai bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem palīdzētu labāk iemācīties kontrolēt savu ķermeni. Tāpat biedrības telpās uzstādīti jauni konferencu krēsli, kas palīdz veiksīgi organizēt dažadas lekcijas un grupu nodarbības.


Biedrības īstenotie pasākumi 2015.gadā nebūtu iedomājami bez ziedotājiem / finansētājiem! NVO aktivitāšu īstenošanai 2015.gadā piesaistīti vairāk kā 14 ziedotāji / finansētāji. Notikusi sadarbība ar „Ziedot” fondu, Rīgas domi, Rietumu bankas Labdarības fondu, Lauvu klubu Rīga, SIA „Staburadzes konditoreja”, SIA „NP FOOD”, SIA “Laima”, SIA “Gutta”, A/S Latvijas Gāze, A/S Latvijas Dzelzceļš .c. Par saziedotajiem līdzekļiem nodrošināts Atgriezeniskās saites sistēmu iegādes līdzfinansējums, īstenoti Ziemassvētku, Mātes dienas un Tēvu dienas pasākumi, vasaras seminārs/nometne un izglītojoša ekskursija uz Lietuvu, kā arī nodrošināta dažādas produkcijas (cepumi, dzērieni, kancelejas preces u.c.) nodošana biedrības ģimenēm.


Biedrība izsaka milzīgu „Paldies!” visiem brīvprātīgajiem, kas atrada laiku projekta ietvaros iesaistīties NVO rīkotajos pasākumos. Mātes diena, Tēvu diena, Vasaras rehabilitācijas seminārs u.c. pasākumi nebūtu iedomājami bez brīvprātīgo atbalsta!


2015. gada darba plānu īstenošanai paredzētās izmaksas sastādīja 29726,68 EUR, kur 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.


Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, e-pasts: ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv.
Projekts „Soli pa solim uz priekšu!”, Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/R/036/2015.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.eeagrants.org  www.eeagrants.lv  www.sif.gov.lv

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies