Nekad nepadodies!

Stiprām ģimenes saitēm!

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” ir uzsākusi projekta “Stiprām ģimenes saitēm!” īstenošanas procesu no 2022. gada 02. maija līdz 30. septembrim.

Projekta mērķis ir stiprināt ģimenes saites — un tādējādi godināt ģimenes institūtu un tā vērtības — kopīgās nodarbībās un aktivitātēs, kurās bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem, un viņu ģimenes locekļi varēs labāk iepazīt gan pasauli sev apkārt, gan sevi, gan cits citu, tā stiprinot ģimenes savstarpējo komunikāciju, saprašanos un tuvību. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, paredzētas vairākas aktivitātes: 

➢ Radošas nodarbības visai ģimenei. Viena no bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem vajadzībām ir iespēja pavadīt brīvo laiku kopā ar vienaudžiem, publiski atvērtā telpā, gan piedaloties kopīgās aktivitātēs, gan savstarpēji komunicējot. Šīs aktivitātes gaitā bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem, un viņu ģimenes locekļi piedalīsies radošās nodarbībās, kurās būs iespēja kopīgi pavadīt laiku, ar aktivitātes vadītāja palīdzību veicot kādu radošu nodarbi, piem., zīmējot, veidojot kolāžas, izgatavojot rotaslietas, liekot mozaīku u. tml. Šīs radošās nodarbes dos iespēju tās dalībniekiem — kā bērniem, tā arī viņu ģimenes locekļiem (brāļiem, māsām, vecākiem u.c.) — radoši izpausties, kas, savukārt, palīdzēs labāk iepazīt gan sevi, gan citam citu; palīdzēs apzināties un pārliecināties par savām spējām; palīdzēs veicināt ģimenes savstarpējo komunikāciju, saprašanos un tuvību, kas kopumā stiprinās ģimenes saites. 

➢ Mājas mīluļu diena. Draudzība ar mājdzīvnieku ir labums bērna vai jaunieša psiholoģiskajā attīstībā. Ikdienas saskarsmē ar mājdzīvnieku bērns vai jaunietis iemācās būt atbildīgs, uzņemties rūpēties par citiem, stiprina empātijas spēju, kā arī attīsta spēju veikt vienkāršus ikdienas uzdevumus. Taču, pirms ģimenē tiek pieņemts lēmums par mājdzīvnieka iegādi, jāņem vērā daudzas svarīgas lietas. Lai šo lēmumu varētu veikt atbildīgāk, projektā plānota aktivitāte “Mājas mīluļu diena”, kurā atbilstoša speciālista klātbūtnē bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes locekļi varēs iepazīties ar visu svarīgo, kas saistās ar mājas mīluļa iegādi un rūpēm par to, kā arī iepazīties un iesaistīties dažādās aktivitātēs ar pasākumā klātesošajiem mājdzīvniekiem. Šī aktivitāte palīdzēs bērniem, jauniešiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt zināšanas un prasmes, kas saistītas ar rūpēm par mājdzīvniekiem, kas ļaus būt ar tiem kopā drošāk. Bērniem un jauniešiem būs iespēja rotaļīgā un vieglā veidā sastapties ar atbildību, rūpēm, un citiem svarīgiem cilvēka dzīves aspektiem, kas pieredzēti kopā ar ģimeni kopumā stiprinās ģimenes saites. 

➢ Tēva diena. Tēva diena ir svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā. Tie ir svētki daudzās ģimenēs, bet vienlaikus arī iespēja aktualizēt jautājumu par tēva lomu plašākā sabiedrībā. Labklājības ministrijas pētījumi, t. sk., 2016. gadā veiktais pētījums “Tēva loma Latvijas ģimenēs — atbalstīt un palīdzēt” rāda to, ka lielākā daļa aptaujāto cilvēku (80-85%) atzīst tēva neatņemamo un nozīmīgo lomu bērna personības veidošanas procesā, kas ietekmē tādus veselīgas personības veidošanās aspektus kā drošības sajūta, dažādu dzīves prasmju attīstība, bērna uzvedība un pašapziņa. Kaut arī aptaujas liecina par tēva lomas nozīmības atpazīšanu, priekšstati nesakrīt ar realitāti: piemēram, 87,2% gadījumu škirtajās ģimenēs bērna aprūpes pienākumus pārņem sievietes; tikai 52% gadījumu šķirtajās ģimenēs tēvi tiek iesaistīti bērnu aprūpē; tikai 11% gadījumu šķirtajās ģimenēs tēvi uzņemas vienlīdz lielas rūpes kā mamma. Turklāt rūpes par bērnu ietekmē arī sabiedrībā valdošie stereotipi: tikai 51% sabiedrības uzskata, ka tēvi rūpējas par bērniem vienlīdz labi kā māte.  Lai godinātu tēva lomu ģimenē, projektā paredzēta aktivitāte, kas veltīta Tēva dienai. Tajā plānotas radošas nodarbības, kas domātas bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, lai izgatavotu dāvanu/ apsveikumu tētim. Dāvanas/ apsveikuma izgatavošana palīdzēs bērniem un jauniešiem parādīt, ka tiek novērtētas vecāku rūpes, kā arī tas palīdzēs apzināties tēva neaizstājamo lomu ģimenes dzīvē. Līdzās tam plānotas arī dažādu spēļu sacensības, kurās kopīgiem spēkiem būs jāsasniedz kāds mērķis un jāpārvar grūtības — tas spēcinās ģimenes kā komandas garu, tā stiprinot ģimenes saites. 

Ilze Kenne 

Projekta vadītāja 

Tālrunis: 29460606 

  

“Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. ”Projekts “Stiprām ģimenes saitēm!” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informatcijas saturu atbild projekta vadītāja Ilze Kenne.”
#ĢimeneiDraudzīgi un #SIFAtbalstaĢimenes.

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies