Nekad nepadodies!

Mūsu organizācija ir atradusi rehabilitācijas tehnoloģijas metodes, kuras veiksmīgi palīdz sasniegt mūsu mērķus, bet ir nepieciešams finansējums, lai varētu tās turpināt. Starp šīm metodēm ir biofeedback jeb atgriezeniskās saites metode, kura iegūst aizvien plašāku interesi gan metodes interesanto nodarbību dēļ, gan sasniegto rezultātu dēļ.
 Biofeedback metode izceļas ar savu plašo pielietojumu un mūsdienīgo pieeju - ar specializētu datorprogrammu palīdzību tiek nolasītas un vizualizētas muskuļu aktivitātes uz datora monitora, izmantojot dažādas animācijas, spēles un video. Šīs muskuļu aktivitātes iespējams pielāgot individuāli pēc nepieciešamības, lai katram bērnam vai jaunietim būtu interese un izpratne par savu muskuļu darbību. Bērni un jaunieši labprāt interesējas par modernajām tehnoloģijām un ar interesi vēro uz ekrāna attēloto, tādējādi uzlabojot muskuļu spēku un kontroli pār tiem, kā arī mazinot kustības traucējumus.
 Lūdzam Jūs, iespēju robežās, sniegt atbalstu ar ziedojumu, kurš sasniegs konkrētu bērnu un palīdzēs uzlabot viņa veselību. Mēs, bērni un vecāki būsim pateicīgi par jebkuru atbalstu un izrādīto interesi, jo tikai ar Jūsu atbalstu un palīdzību mēs spēsim turpināt iesākto.
 Ja Jums ir nepieciešama jebkāda papildus informācija par minēto tehnoloģiju, mūsu biedrību vai speciālistiem, mēs sniegsim to Jums visērtākā laikā, vietā un formā.
Pielikumā: Biofeedback rehabilitācijas tehnoloģijas apraksts; rehabilitācijas programmas kursa izmaksu aprēķins vienam bērnam gadā.
Ceram uz Jūsu atsaucību!
Ar cieņu,
Ilze Kenne
Biedrības LBaKT valdes priekšsēdētāja
Tālr. +371 29460606; E-pasts: info@kustibutraucejumi.lv; www.kustibutraucejumi.lv


27.08.2016.
                                                                   PIELIKUMS Nr.1

Biofeedback metode 
Atgriezeniskās saites metode (Biofeedback) ir viena no pasaulē plaši pielietotām metodēm gan atsevišķi, gan veidojot kompleksu metodiku saistībā ar citām rehabilitācijas metodēm. Atgriezeniskās saites sistēma ir medicīnas ierīce, kas palīdz pacientam labāk iemācīties kontrolēt savu ķermeni, piemēram, stāju un gaitu, izmantojot savu iekšējo sajūtu atspoguļojošu sistēmu.   

                                                                  

  
Mehānisms balstās uz principu, ka nervu impulsi var tikt reģistrēti un attēloti vizuālā vai audiālā veidā, kas pacientam ar nervu sistēmas darbības traucējumiem ļauj šos signālus labāk uztvert, izprast un realizēt voluntārā darbībā, piemēram, muskuļu darbībā. Pētījumi ir parādījuši, ka ir iespējams modulēt dažādas organisma fizioloģiskās funkcijas, kas gan bērniem, gan pieaugušajiem var būt mainītas saistībā ar kādu veselības traucējumu – saslimšanu vai traumu. Atgriezeniskās saites metodi var pielietot gan skeletomuskulārās sistēmas funkciju uzlabošanai – muskuļu spazmas, muskulatūras disbalanss, spazmas, dažādas sāpes, gan astmai, tensijas tipa galvas sāpēm, paaugstināta asinsspiediena gadījumā. Metodikas pielietošana ir atkarīga no konkrētās aparatūras iespējām un pacienta indikācijām.

Mediķis – ārsts vai fizioterapeits - izvērtē pacienta stāvokli, nosakot nepieciešamo mērķi, un izvēlas pielietojamo metodiku. Nodarbībās laikā terapeits palīdz pacientam tehniski darboties ar šo sistēmu – piestiprina sensorus, palīdz ieņemt nepieciešamo pozīciju un veikt attiecīgo kustību vai noturēt pozu. Pacients, izpildot noteikto metodikas prasību, vēro savus ķermeņa impulsus uz ekrāna vai uztver tos audiāli un izdara attiecīgo kustību vai notur nepieciešamo pozīciju, vadoties pēc signālu atspoguļojuma. Tas pacientam palīdz labāk sinerģēt savas iekšējās sajūtas ar, piemēram, ekrānā redzamajiem impulsu attēliem, un izveidot attiecīgo kustību vai pozas stereotipu. Līdz ar to var panāk muskuļu darbības funkcionalitātes uzlabošanos kā muskuļu spēka vai izturības palielināšanos.

Centrālās nervu sistēmas traucējumu gadījumā atgriezeniskās saites metodi var pielietot bērnu cerebrālās triekas gadījumā, pie Spina Bifida, galvas smadzeņu traumas un insulta gadījumā, tāpat arī pie perifēriem nervu bojājumiem, piemēram, dažādas plēģijas un traumas.


Izmantojot atgriezeniskās saites terapiju pacients:
⦁ iegūst labāku patvaļīgi darbojošos muskuļu vadīšanu;
⦁ uzlabo koordināciju;
⦁ samazina spastiku;
⦁ uzlabo muskuļu darba precizitāti;  
⦁ muskuļi tiek efektīvāk trenēti un līdz ar to nostiprināti, rezultātā uzlabojas muskuļu funkcija;
⦁ tiek motivēts aktīvi iesaistīties, jo:
⦁ rezultāti ir labāk uztverami;
⦁ terapijas iegūtais progress ir labāk saredzams;
⦁ pacients labāk apzinās savas spējas un resursus.

Biofeedback metode ir efektīvs fizioterapijas, psihoterapijas, ergoterapijas un citu pazīstamu terapijas formu papildinājums. Ar šo metodi pacienti iemācās labāku patvaļīgi darbojošos muskuļu vadīšanu. Šādā veidā uzlabojas, piemēram, koordinācija, tiek samazināta spastika, muskuļi tiek efektīvāk trenēti un līdz ar to nostiprināti, kā rezultātā uzlabojas muskuļu funkcija. Īpaši spastiskajiem bērniem, bieži vispirms uzlabojot nevadāmo motoriku, izdodas sasniegt dažādu attīstības traucējumu uzlabošanos – sēdēšanu, piecelšanos, iešanu. Tas nozīmē lielus panākumus dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šeit vēl jāpiemin nenoliedzamais pluss, ko dod motivācija, jo pacienti redz, ko viņi paši var sasniegt ar saviem spēkiem. 

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem Latvijā ir 1072 bērnu ar invaliditāti - funkcionāliem kustību ierobežojumiem, no tiem Rīgas pilsētā dzīvo 306 bērni. Konsultējoties ar vadošo bērnu neiroloģi Dr. Baibu Norīti un fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsti Dr. Zani Gaili, speciālistes atzina, ka vismaz 50% no šiem bērniem varētu rehabilitācijas gaitā sekmīgi pielietot biofeedback metodi.

Katram bērnam plānotajā rehabilitācijas programmā tiek rekomendēti 2-3 rehabilitācijas kursi gadā. Katrā rehabilitācijas kursā iekļaujamas 10 – 15 biofeedback tehnoloģiju nodarbības.


                                                                        PIELIKUMS Nr.2 

Plānotās rehabilitācijas programmas izmaksas vienam bērnam gadā.
Ņemot vērā, ka rehabilitācijas nodarbības nodrošināšanai nepieciešams piesaistīt trīs speciālistus, katrā nodarbībā, tiek izmantoti vienreiz lietošanas elektrodi un tiek izmantots papildaprīkojums vingrinājumu pildīšanai, kā arī veidojas citas izmaksas, rehabilitācijas kursa kopējās izmaksas ir samērā augstas. Tabulā apkopotas ieteicamās rehabilitācijas programmas kursu kopējo izmaksu aprēķins vienam bērnam gadā.

Ziedojumu konts: Rehabilitācijas programmai ar Biofeedback metodes pielietojumu.
LV25 UNLA 0050 0013 2280 2
Banka: A/S “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X
Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”
Reģ. Nr. 40008063822. Adrese: Varžu iela 3, Rīga, LV-1035.

Aizvērt

Autorizējies