Nekad nepadodies!

Uzsākam projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanu

Uzsākam projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm”  īstenošanu 

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2019. gada 6. februārī noslēgusi līgumu Nr. 9.2.2.3/18/A/009 ar Centrālo finansēšanas un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. augustam. 

Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm.  

Mērķa grupa – 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 50 to likumiskie pārstāvji - vecāki.  

Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Varžu iela 3. 

Projekta darbības paredz bērnu izvērtēšanu un pakalpojumu plānu izstrādi, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar kustību traucējumiem un to vecākiem, nodrošinot: 

  • individuālās fizioterapijas, Biofeedback, ergoterapijas un psiholoģijas nodarbības, 

  • kā arī grupu hidroterapijas nodarbības baseinā un spēļu terapijas nodarbības, 

  • masāžas bērniem, 

  • individuālās psihologa konsultācijas vecākiem, 

  • grupu fizioterapijas nodarbības, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas vecākiem, 

  • 2 dienu intensīvu semināru vecākiem ar vismaz 12 speciālistu nodarbībām / konsultācijām. 

 

Tāpat projektā paredzētas speciālistu apmācības un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, projekta vadība un publicitātes pasākumi.  

Plānotie rezultāti – nodrošināts atbalsts 50 bērniem un to ģimenes locekļiem, nodrošināta aprīkojuma iegāde un speciālistu apmācības, notikuši 2 informatīvie pasākumi. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 141615.77 EUR, no tā 85% jeb 120 373,41 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts finansējums. Plānotais projekta ilgums - 18 mēneši, kuru laikā paredzēts 12 mēnešu atbalsts vienam bērnam un tā ģimenei. 

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

 Projekta ievadsemināra materiāli 01.03.2019

Prezentācija 1

Prezentācija 2

Prezentācija 3

Prezentācija 4

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies